top of page
truy cập
Cao đẳng Thiết kế Kinh doanh Quốc tế

ĐT: 072-813-0590

SỐ FAX: 072-813-0591

E-MAIL: office@ibdc.ac.jp

〒571-0070
9-5 Kaminoguchi-cho, Kadoma-shi, Osaka
​Khoảng 25 phút từ Osaka Monorail "Ga Minami-Ibaraki" đến Keihan "Ga Owada"
​Khoảng 15 phút từ Keihan "Kyobashi Station" đến Keihan "Owada Station"
Khoảng 2 phút đi bộ từ ga Keihan Owada
​* Được tính trong giờ học các ngày trong tuần và không bao gồm thời gian chờ tín hiệu. (Tính đến tháng 5 năm 2021)
案内図.001.jpeg
案内図.001.jpeg
Lịch sử trường học
スクリーンショット 2021-03-26 15.58.02.png
Tháng 8 năm 2019
​Được sự chấp thuận của tập đoàn trường Nihon Kogyo Gakuin Quận Osaka
Tháng 4 năm 2020
Mở trường Cao đẳng Thiết kế Kinh doanh Quốc tế
bottom of page