top of page

Chơi và học

​Việc học không chỉ nằm trên bàn giấy.

​“Tôi đã tạo ra một công thức LINE mà bạn có thể chơi và học”

Hãy cùng tìm hiểu cách làm cho LINE trở thành chính thức trong khi thực hiện QUIZ!

Có kèm theo phiếu mua thẻ QUO khi đến trường!

Nếu bạn trả lời đúng câu đố LINE chính thức, bạn sẽ nhận được một số nhất định. Nhập nó! ??

bottom of page