top of page
マンツーマン
Lúc ra trường “tân cử nhân năm thứ hai đi làm”.

<Kinh nghiệm làm việc>

Bạn có thể trải nghiệm công việc tại công ty được giới thiệu và xem nội dung công việc của ngành và công ty.

Trong một số trường hợp, nó có thể dẫn đến một lời mời làm việc.

Bạn có thể trải nghiệm công việc của công việc bạn đang hướng tới, và bạn có thể nhìn cận cảnh lĩnh vực chuyên môn và công việc chuyên môn.

<thực tập>

Đây là một chương trình mà bạn có thể trải nghiệm công việc thực tế, không phải là một hoạt động tìm việc và tận dụng tất cả những thất bại, thành công và thách thức của bạn với tư cách là một thành viên của xã hội sau khi tốt nghiệp.

Bạn cũng có thể thực hiện các công việc thực tập trong khuôn viên trường để đảm nhận các nhiệm vụ dài hạn và được cá nhân hóa.

職場体験&インターン
ライブ配信スタッフ

ライブ配信スタッフ

プロの機材

プロの機材

セミナー配信

セミナー配信

プロのスタッフと

プロのスタッフと

打ち合わせから参加

打ち合わせから参加

Kinh nghiệm làm việc
訪問研修

訪問研修

マンツーマンの指導

マンツーマンの指導

DM作成

DM作成

ビジネスマナー研修

ビジネスマナー研修

近隣店へ設置

近隣店へ設置

kỳ thực tập
bottom of page